Báo Công An Đà Nẵng

An ninh, trật tự vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam được giữ vững

Thứ ba, 05/03/2024 07:20
Công an xã Sơn Dung (huyện Sơn Tây) làm tốt công tác quản lý cư trú trên địa bàn giáp ranh.

Trong năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo, Ban Giám đốc Công an 2 tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam, lãnh đạo các huyện giáp ranh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác bảo đảm ANTT, qua đó đã kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm vùng giáp ranh; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền ở cơ sở; góp phần thực hiện hiệu quả công tác phát triển kinh tế - xã hội tại từng địa phương. Trong năm, lực lượng chức năng các huyện đã phối hợp tổ chức 105 đợt phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn giáp ranh, với hơn 19.200 lượt người tham dự; đẩy mạnh xây dựng, củng cố các tổ dân phòng, duy trì hoạt động của 2 Cụm liên hoàn an toàn về ANTT tại các địa bàn giáp ranh; củng cố, duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình tự quản về bảo đảm ANTT; tổ chức tranh thủ hơn 700 lượt cốt cán trong tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), kịp thời nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS, tín đồ tôn giáo phục vụ công tác bảo đảm ANTT tại vùng giáp ranh. Công an các huyện đã làm tốt công tác phối hợp trao đổi 23 thông tin, xử lý vụ việc liên quan đến ANTT, các thông tin liên quan đến công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng… Qua đó, đã kịp thời xử lý, không để phát sinh thành điểm nóng phức tạp về ANTT.

Thời gian tới lực lượng Công an các huyện của 2 tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn giáp ranh; kịp thời giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để hình thành điểm nóng về ANTT; thường xuyên duy trì trao đổi thông tin về hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội và những vi phạm pháp luật khác...

Trung Thành