Báo Công An Đà Nẵng

Australia đề nghị chấm dứt điều tra chống bán phá giá đối với ống đồng Việt Nam

Thứ năm, 21/09/2023 08:03

Liên quan tới vụ việc điều tra áp dụng thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng ống đồng (mã HS 7411.10.00) của Việt Nam, ngày 22-3-2021, Ủy ban chống bán phá giá Australia (ADC) đã khởi xướng vụ việc sau khi xem xét hồ sơ của Công ty MM Kembla - nhà sản xuất ống đồng duy nhất tại Australia (nguyên đơn).

Ngày 29-10-2021, ADC đã ban hành bản Dữ kiện trọng yếu (SEF 580); trong đó, kết luận rằng các nhà xuất khẩu Việt Nam không bán phá giá do có biên độ bán phá giá không đáng kể và đề nghị chấm dứt điều tra đối với Việt Nam. Ngày 4-3-2022, trên cơ sở bản Dữ kiện trong yếu nêu trên, ADC đã chấm dứt toàn bộ việc điều tra. Tuy nhiên, ngày 7-7-2022, Hội đồng rà soát chống bán phá giá Australia (ADRP) đã thu hồi quyết định chấm dứt điều tra của ADC.

Lý do được đưa ra là kết luận của ADC không đảm bảo so sánh đúng hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tương tự bán tại Australia và không cân nhắc tới các tiêu chuẩn quốc tế. Cùng đó là những khác biệt vật lý về độ dày và đường kính ngoài để từ đó đưa ra điều chỉnh thích hợp nhằm so sánh giá xuất khẩu và giá trị thông thường; các giao dịch giữa công ty bị đơn của Việt Nam (doanh nghiệp duy nhất trả lời bản câu hỏi điều tra) và nhà nhập khẩu liên kết tại Australia, Hailiang Australia không phải là giao dịch độc lập.

Sau khi thu thập thêm thông tin, trên cơ sở xem xét những lý do ADRP đưa ra, ngày 1-9-2023, ADC đã ban hành bản Dữ kiện trọng yếu. Theo đó, ADC kiến nghị chấm dứt điều tra bởi công ty bị đơn hợp tác duy nhất của Việt Nam (cũng là doanh nghiệp xuất khẩu ống đồng lớn nhất của Việt Nam sang Australia) không có hành vi bán phá giá với ống đồng xuất khẩu từ Việt Nam sang Australia. Hơn nữa, các nhà xuất khẩu khác của Việt Nam có biên độ bán phá giá không đáng kể: 1.3% (dưới 2%); do biên độ phá giá cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam đều dưới 2% ADC không xem xét vấn đề thiệt hại. Chính vì vậy, ADC đã đề xuất chấm dứt cuộc điều tra chống bán phá giá.

TTXVN