Báo Công An Đà Nẵng

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đặng Văn Minh

Thứ ba, 07/05/2024 06:15
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi biểu quyết thông qua các nội dung trình tại kỳ họp.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết như: Việc bổ sung dự toán thu, chi năm 2024 từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài với số tiền hơn 19 tỷ đồng; Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác (đợt 3); Việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi...

+ Cùng ngày, tại Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026), các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XII. Kết quả, ông Lý Minh Thái- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai trúng cử Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

HĐND tỉnh Gia Lai cũng đã biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh và bãi nhiệm đại biểu HĐND khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đối với bà Đinh Thị Giang. Tháng 3-2024, bà Đinh Thị Giang bị cơ quan điều tra Công an tỉnh khởi tố điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.

P.C- H.Đ