Báo Công An Đà Nẵng

Ban hành quy chế bảo vệ Khu phố cổ Hội An

Thứ sáu, 25/12/2020 22:18

 Một góc phố cổ Hội An.

QUẢNG NAM-UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định số 19/2020/ QĐ-UBND ban hành quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An. Theo đó, Quy chế gồm 10 chương, 37 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2021. Ngoài những quy định chung và quy định về tổ chức thực hiện, nội dung chính của quy chế quy định cụ thể phạm vi, đối tượng và nguyên tắc hoạt động bảo vệ; hoạt động tu bổ, xây dựng; bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể; tổ chức tham quan, dịch vụ du lịch; hoạt động kinh doanh, trưng bày, quảng cáo; trật tự an toàn và quản lý tác động rủi ro, thủ tục thực hiện quy định bảo vệ, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia bảo vệ Khu phố cổ Hội An.

Việc ban hành quy chế tạo cơ sở pháp lý cụ thể trong công tác bảo vệ, phát huy hiệu quả giá trị Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An và vùng đất Hội An.

THẢO NGUYÊN