Báo Công An Đà Nẵng

Báo chí phải đổi mới để có sức mạnh, năng lực cạnh tranh với các loại hình, phương thức truyền thông mới

Thứ tư, 01/02/2023 11:56

Phó Thủ tướng cho rằng trước hết, báo chí phải nhanh, nhạy, chính xác, chuyên nghiệp, sát với thực tiễn hơn. Không chỉ đơn thuần thông tin, phản ánh, các cơ quan báo chí cần xây dựng đội ngũ có tính chuyên nghiệp, là những nhà lý luận, ngoại giao, kinh tế, nghệ thuật, công nghệ, chuyển đổi số.

Mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với Chính phủ, các bộ ngành, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, cơ quan phải gắn bó hơn nữa với báo chí, "chọn mặt gửi vàng", là cầu nối để thông tin về định hướng, nhiệm vụ, công việc thuộc lĩnh vực quản lý tới người dân. Đồng thời, năm 2023, các cơ quan báo chí cần tập trung thực hiện tốt hoạt động lấy ý kiến, phản hồi của nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), để xây dựng được một đạo luật mang tính chính trị, xã hội, kinh tế, ngoại giao…, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân, trở thành nền tảng để phát triển KT-XH đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Về định hướng báo chí thời gian tới, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư Lại Xuân Môn nhấn mạnh: Những người làm báo cần tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang và sứ mạng lớn lao của báo chí đối với tương lai của Đảng, của đất nước; thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, kiên quyết chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót đã chỉ ra tại Hội nghị báo chí toàn quốc; chủ động, sáng tạo thông tin toàn diện, sâu sắc, trung thực, kịp thời công cuộc đổi mới của đất nước. Báo chí cần nêu cao ngọn cờ tiên phong trong công tác tuyên giáo của Đảng, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhà nước, trước nhân dân; tập trung tuyên truyền đầy đủ, sâu sắc, trách nhiệm về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa của Đảng, của đất nước...

Mỗi nhà báo, cơ quan báo chí cần sâu sát, gắn với đời sống xã hội, bám sát hơi thở thực tiễn của cuộc sống để mỗi tin, mỗi chương trình được viết bằng tâm huyết của những người cầm bút, cầm máy và sự thôi thúc, đúc kết từ yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn... "Hơn ai hết báo chí phải tạo ra dòng thông tin chủ lực, tích cực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc" - Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Lại Xuân Môn nói.

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý báo chí, các cấp hội, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí cần chủ động, tổ chức quán triệt triển khai, thực hiện tốt quy định về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với lãnh đạo cơ quan báo chí sau khi Ban Bí thư ban hành; chuẩn bị chu đáo, xây dựng kế hoạch, chương trình, điều kiện cơ sở vật chất để bảo đảm tổ chức trang trọng, thiết thực các hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2025).

PHÚC HẰNG