Báo Công An Đà Nẵng

Bảo tồn, phát huy giá trị nghề làm gốm của đồng bào Chăm

Thứ năm, 02/11/2023 15:00

Tham gia lớp, 35 học viên người Chăm được các nghệ nhân hướng dẫn, truyền dạy kỹ thuật làm gốm truyền thống từ cách thức nhào, ủ đất đến các kỹ thuật nặn, tạo hình để tạo ra những sản phẩm gốm bảo đảm chất lượng và thẩm mỹ, đủ tiêu chuẩn bán ra thị trường, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng, đáp ứng được thị hiếu của khách du lịch. Đây là hoạt động nằm trong Dự án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Dự án được coi là giải pháp tích cực giúp công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, độc đáo của người Chăm trên địa bàn tỉnh được triển khai kịp thời, có hiệu quả.

Năm 2022, nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm Bàu Trúc (Ninh Thuận) và người Chăm Bình Đức (xã Phan Hiệp, H.Bắc Bình, Bình Thuận) đã được UNESCO ghi vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Hồng Hiếu