Báo Công An Đà Nẵng

Bảo tồn, phát huy văn hóa dân gian Thừa Thiên - Huế trong đời sống đương đại

Thứ tư, 27/12/2023 20:07

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Thế - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian tỉnh, tuy có phần mai một nhưng trầm tích văn hóa, văn nghệ dân gian trên địa bàn Thừa Thiên- Huế vẫn còn khá phong phú, đa dạng. Vì vậy, cần chú trọng vào phục hồi, bảo tồn và quảng bá những nét văn hóa ấy để duy trì những giá trị tinh thần, giá trị văn hóa mà người xưa để lại.

TTH-BT