Báo Công An Đà Nẵng

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thị sát tiến độ thi công Nhà làm việc và Nhà Văn hóa truyền thống LLVT thành phố

Thứ tư, 03/04/2024 06:36
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng làm việc và thị sát về tiến độ thi công Nhà làm việc Sở chỉ huy và Nhà Văn hóa truyền thống LLVT thành phố.

Trong đó, nổi bật như công tác phối hợp, tham mưu Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để thành phố đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trong thời gian tới cần tiếp tục chủ động phối hợp, tham mưu Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương theo đúng tiến độ. Tham mưu, đề xuất UBND thành phố tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang nhân dân thành phố giai đoạn 2019 – 2024; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đến thăm, kiểm tra tiến độ thi công công trình Nhà làm việc Sở chỉ huy Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao của các lực lượng, đồng thời yêu cầu Bộ CHQS thành phố phối hợp với đơn vị liên quan bảo đảm chất lượng, tiến độ và dự toán được phê duyệt; bảo đảm an ninh, an toàn về mọi mặt và bảo đảm các công năng sát thực tế khi đưa vào sử dụng. Công trình Sở Chỉ huy Bộ CHQS thành phố được xây dựng trên diện tích đất hơn 1.500m2 gồm nhà làm việc 9 tầng và Nhà Văn hóa truyền thống LLVT thành phố, dự kiến đưa vào hoạt động đầu năm 2025.

HẢI QUỲNH