Báo Công An Đà Nẵng

Biểu dương đoàn viên, công nhân,  lao động giỏi

Thứ sáu, 17/05/2024 10:15

Những năm qua, các cấp Công Đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã không ngừng nỗ lực, tích cực tham mưu, đề xuất với các cấp ủy đảng, chủ động phối hợp với chính quyền, đồng hành cùng doanh nghiệp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động ra sức thi đua lao động, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đặc biệt phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã thể hiện, khẳng định rõ hơn khả năng và vai trò của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định việc làm, nâng cao thu nhập. Các doanh nghiệp, người sử dụng lao động đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh và chế độ chính sách cho người lao động; đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ giữa lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi của người lao động và lợi ích xã hội.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tặng Bằng khen cho 6 công nhân, 3 chủ doanh nghiệp tiêu biểu. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 12 công nhân, 9 chủ doanh nghiệp và 8 tập thể, 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023; trao tiền hỗ trợ xây mới 15 nhà ở cho người lao động với tổng số tiền 750 triệu đồng; tặng 100 suất quà cho đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận 230 triệu đồng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” của tỉnh để hỗ trợ nhà ở cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Đinh Hương