Báo Công An Đà Nẵng

Bình Định đầu tư kết nối QL 19 với QL19B qua Đập dâng Phú Phong

Thứ bảy, 22/01/2022 18:40

Thông tin từ Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định cho hay, UBND tỉnh này xem xét và đồng ý với kiến nghị, đề xuất của Sở KH&ĐT về việc đầu tư đường kết nối QL19 với QL19B qua Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn và bổ sung vào dự án Đập dâng Phú Phong do Ban Quản lý dự án NN&PTNT tỉnh làm chủ đầu tư.

Nguồn vốn đầu tư hạng mục bổ sung được cân đối từ nguồn kinh phí dự phòng của dự án Đập dâng Phú Phong; UBND tỉnh Bình Định cũng đã giao cho Ban Quản lý dự án NN&PTNT tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục bổ sung hạng mục tuyến đường kết nối QL19 với QL 19B qua Đập dâng Phú Phong thuộc dự án Đập dâng Phú Phong, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 

T.S