Báo Công An Đà Nẵng

Bình Thuận công bố quyết định Công an xã chính quy

Thứ hai, 17/01/2022 18:31

Công an tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức Công an xã (CAX) chính quy đối với 93 xã trong toàn tỉnh Bình Thuận và ra mắt Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu.

Đại diện lãnh đạo tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận tặng hoa, chúc mừng lãnh đạo Công an các xã.

Đại tá Trần Văn Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu lực lượng CAX sớm ổn định về mặt tổ chức, khắc phục những khó khăn, tập trung nghiên cứu, nắm chắc các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Công an, Công an tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trên tất cả các lĩnh vực để tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương các chủ trương, kế hoạch, biện pháp công tác, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn mình quản lý. Thực hiện tốt phương châm "Khi dân cần, khi dân khó có Công an"; đồng thời phải huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở cơ sở và huy động được sự tham gia tự nguyện của quần chúng nhân dân tham gia vào công tác xây dựng thế trận an ninh ở cấp cơ sở, góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội.

Dịp này, Công an tỉnh Bình Thuận công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Bình Thuận. Đây là lực lượng tiền thân của Tiểu đoàn Cơ động kiêm nhiệm trước đây, được cơ cấu tổ chức, bố trí lực lượng chặt chẽ, huấn luyện bài bản theo nội dung chương trình khung do Bộ Công an ban hành thống nhất trên toàn quốc và trang bị đầy đủ các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị để phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.

B.T