Báo Công An Đà Nẵng

Bộ Công an khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức nâng cao cho Cục trưởng, Giám đốc và tương đương

Thứ năm, 15/09/2022 15:49
Bộ trưởng Tô Lâm giảng bài cho học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Cục trưởng, Giám đốc và tương đương năm 2022.

Tại lễ khai giảng, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các Cục trưởng, Giám đốc và tương đương, qua lớp bồi dưỡng lần này, cần cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao nhằm chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Vận dụng các kiến thức được bồi dưỡng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Công an tại đơn vị, địa phương. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm; bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong thời gian tới.

Ngay sau lễ khai giảng, Bộ trưởng Tô Lâm đã trực tiếp giảng bài cho cán bộ, lãnh đạo tham gia lớp học với chủ đề "Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Công an nhân dân trong tình hình mới".

Trước đó, Bộ trưởng Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai giảng năm học mới 2022-2023 của Học viện ANND. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị nhà trường cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; xác định đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện mục tiêu "xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; tập trung hoàn thiện "Đề án phát triển Học viện ANND đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu đào tạo lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Học viện cũng cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Học viện ANND thật sự trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết, thống nhất, nêu cao vai trò lãnh đạo, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị; quan tâm phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, về năng lực giảng dạy, nghiên cứu và có khả năng hội nhập quốc tế, tăng cường thực tế ở Công an các địa phương để tích lũy kinh nghiệm. Tiếp tục đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng phát huy tính tự giác, tích cực của người học, "lấy người học làm trung tâm", "học đi đôi với hành", "gắn lý luận với thực tiễn"; triển khai mô hình trường học thông minh nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh…

N.T