Báo Công An Đà Nẵng

Bộ Công an lấy ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Thứ hai, 27/06/2022 16:54

Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi) gồm có dự thảo Báo cáo Tổng kết Luật Căn cước công dân; dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Theo đó, qua 06 năm tổ chức triển khai thực hiện Luật Căn cước công dân đã cho thấy sự triển khai nghiêm túc, hiệu quả của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân, Công an các cấp. Toàn văn dự thảo được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông tin trên Cổng TTĐT Bộ Công an (23-6-2022).