Báo Công An Đà Nẵng

Bộ Giáo dục triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục trung học

Thứ sáu, 05/08/2022 08:10

Theo đó, năm học mới 2022-2023, ngành Giáo dục tiếp tục đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung bảo đảm an toàn trường học; chủ động, linh hoạt thực hiện chương trình, kế hoạch năm học để sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19 và các tình huống bất thường khác; triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 đối với lớp 6, lớp 7 và lớp 10; tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; chú trọng phát triển mạng lưới trường, lớp, đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; thực hiện quản trị trường học dân chủ, kỷ cương, nền nếp, chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học.

P.V