Báo Công An Đà Nẵng

Bổ nhiệm chư tăng trụ trì các chùa tại huyện đảo Trường Sa

Thứ sáu, 07/01/2022 07:55

Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chư tăng trụ trì tại 6 chùa trên địa bàn huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao quyết định cho chư tăng làm nhiệm vụ phật sự tại huyện Trường Sa.

Theo quyết định bổ nhiệm trụ trì của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, 6 vị Tăng sĩ nhận quyết định ra Trường Sa hành đạo lần này gồm: Đại đức Thích Quy Nghĩa (Chùa Liên Trì, H. Vạn Ninh), trụ trì Chùa Trường Sa Đông; Đại đức Thích Nhựt Anh (Chùa Tòng Lâm Lô Sơn, TP Nha Trang), trụ trì Chùa Song Tử Tây; Đại đức Thích Lệ Quang (Chùa Long Sơn, Nha Trang) trụ trì Chùa Sinh Tồn Đông; Đại đức Thích Nhuận Đạt (Chùa Viên Ngộ, thị xã Ninh Hòa) tiếp tục trụ trì Chùa Trường Sa Lớn; Đại đức Thích Tâm Văn (Chùa Tòng Lâm Lô Sơn, Nha Trang) tiếp tục Trụ trì Chùa Phan Vinh; Đại đức Thích Tâm Tri (Chùa Tòng Lâm Lô Sơn, Nha Trang) tiếp tục Trụ trì Chùa Nam Yết.

Tỉnh Khánh Hòa hiện có 9 ngôi chùa tại các đảo của huyện đảo Trường Sa. Hàng năm, trên tinh thần tự nguyện của các chư tăng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đều đề cử họ luân phiên ra trụ trì tại các chùa trên đảo theo hạn định.

Tiên Minh