Báo Công An Đà Nẵng

Bổ nhiệm Điều tra viên cho 17 cán bộ Công an cấp xã

Thứ ba, 16/04/2024 07:20
Công an huyện Hướng Hóa trao các quyết định bổ nhiệm Điều tra viên cho các cán bộ Công an cấp xã.

Đây là chủ trương đúng đắn, đáp ứng yêu cầu cấp thiết, kịp thời trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của Công an cấp xã trong phòng, chống tội phạm nói chung; công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm nói riêng; từng bước xây dựng lực lượng Công an cấp xã vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bảo Hà