Báo Công An Đà Nẵng

Bộ Tư lệnh Quân khu 5: Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Thứ hai, 14/12/2020 06:36

Sáng 13-12, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổng kết nhiệm vụ công tác Đảng, công tác Chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đến dự và chỉ đạo; Thiếu tướng Võ Văn Hưng - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 chủ trì hội nghị.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016-2020.

Năm 2020, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp trong LLVT Quân khu đã quán triệt nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; bám sát nhiệm vụ, kế hoạch và tình hình thực tiễn, triển khai toàn diện, có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, nhiều nội dung đạt kết quả tốt. Nổi bật là: Đã tích cực, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ có hiệu quả, giữ vững “thế trận lòng dân”.

Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, phản động trên không gian mạng. Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; hoạt động CTĐ, CTCT trong phòng, chống dịch Covid-19. Công tác cán bộ, bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách và hoạt động của các tổ chức quần chúng được triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả. Tình hình tư tưởng của LLVT Quân khu ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, hội nghị cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm: Chất lượng, hiệu quả thực hiện một số nhiệm vụ có mặt còn hạn chế, tình hình vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong năm 2020. Chính ủy Quân khu yêu cầu, năm 2021, nhiệm vụ CTĐ, CTCT trong LLVT Quân khu tập trung dự báo tốt các tình huống có thể xảy ra để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, kiên quyết, không để bị động, bất ngờ. Tích cực tham gia xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, “thế trận lòng dân” vững chắc.

Chủ động tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, định hướng tư tưởng. Chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản của cấp trên về xây dựng Đảng; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tăng cường hoạt động của các tổ chức quần chúng, tổ chức thành công Đại hội phụ nữ các cấp trong LLVT Quân khu và Đại hội đại biểu phụ nữ Quân khu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026...

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP