Báo Công An Đà Nẵng

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho 140 cán bộ, giáo viên

Thứ sáu, 14/04/2023 08:07
Các giáo viên dự khai mạc lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng lần này nhằm mục đích giúp cán bộ, giáo viên nâng cao nhận thức, ý thức trách hiệm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; nắm vững quan điểm chiến lược của Đảng và Nhà nước về bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch. Dự kiến thời gian bồi dưỡng diễn ra trong 4 ngày. Cuối đợt sẽ có tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và cấp chứng nhận cho học viên có kết quả tốt.

Phương Kiếm