Báo Công An Đà Nẵng

CATP và Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội phối hợp hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù

Thứ năm, 14/03/2024 10:00
Đại tá Phan Văn Dũng và ông Đoàn Ngọc Chung ký kết chương trình phối hợp.

Theo nội dung ký kết, Công an TP Đà Nẵng với NHCSXH thành phố sẽ phối hợp ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng; tư vấn về trình tự, thủ tục cho người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh vay vốn đào tạo nghề, tạo việc làm, sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành nhằm thực hiện tốt công tác tái hoà nhập cộng đồng và chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh. Huy động vốn, giám sát sử dụng vốn, thu hồi vốn vay theo quy định của pháp luật. Tại Đà Nẵng, tính đến ngày 20-2-2024, Chi nhánh NHCSXH thành phố đã tổ chức giải ngân cho 22 khách hàng số tiền 1,55 tỷ đồng; trong đó cho vay nhiều nhất là 100 triệu và ít nhất là 20 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Phan Văn Dũng cho rằng, việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù là một giải pháp căn cơ, vừa thể chế hóa chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước, vừa gắn vai trò, trách nhiệm của chính quyền với lực lượng Công an để rà soát, thẩm định, hỗ trợ cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu và đủ điều kiện, tạo việc làm, thu nhập ổn định, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng tái phạm tội từ các nguyên nhân xã hội, đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở.

Cũng tại Lễ ký kết chương trình phối hợp, ông Đoàn Ngọc Chung - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện bám sát các nội dung chương trình phối hợp đã được ký kết để triển khai đầy đủ, có hiệu quả các nội dung phối hợp thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người chấp hành xong án phạt tù trên các phương tiện thông tin đại chúng, công khai quy trình, thủ tục cho vay trên các bảng công khai đặt tại trụ sở các phòng giao dịch và các điểm giao dịch tại các phường, xã.

Ngoài ra, NHCSXH phối hợp với Công an, chính quyền địa phương, hội đoàn thể nhận ủy thác thường xuyên kiểm tra, giám sát việc vay vốn và sử dụng vốn vay của người chấp hành xong án phạt tù, kịp thời trao đổi với công an phường, xã những thông tin liên quan tình hình, kết quả, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong tổ chức thực hiện công tác tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù...

Mai Vinh