Báo Công An Đà Nẵng

Chat GPT liệu có là con dao hai lưỡi?

Thứ ba, 28/02/2023 14:19
Cần có định hướng đúng đắn khi sử dụng công nghệ như một công cụ để phát triển tốt trong giáo dục.

- Đó là một công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên được điều khiển bởi công nghệ AI. Thông qua Chat GPT người dùng có thể trò chuyện giống như con người ở dạng đối thoại đàm thoại và đưa ra những phản hồi có vẻ giống “con người”. Những thông tin phản hồi của Chat GPT dựa trên những gì nó đã học được từ cơ sở dữ liệu khổng lồ về sách kỹ thuật số, bài viết trực tuyến và các phương tiện khác.

- Nghe nói nó có khả năng tự soạn email, viết luận, viết mã và viết nội dung, hay thậm chí có thể trở thành “luật sư”, “nhà báo”?

- Thực tế, nó vẫn nằm ở mức độ tìm kiếm và tổng hợp lại các thông tin đã qua sử dụng, không thể đào sâu, phân tích rõ như con người được.

- Theo NXD được biết thì đã có một số phản hồi của các nhà giáo dục về khả năng của Chat GPT sẽ làm thui chột mức độ tư duy, làm các học sinh “lười càng thêm nhác”?

- Việc sử dụng Chat GPT đã bị cấm ở trường học của một số quốc gia, và lo ngại nó có thể tiêu diệt tài liệu học thuật, bằng nghiên cứu thiếu sót và thậm chí bịa đặt. Bởi vì khi sử dụng con người đã quá tin tưởng vào nó, cho rằng những gì nó phát ngôn trở thành “chân lý” mà không tự đưa ra những ý kiến riêng, góc nhìn riêng của mình.

- NXD thiển nghĩ, đã đến lúc chúng ta nên học cách để sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) hơn là cấm đoán nó. Việc cấm ít nhiều sẽ cản trở sự phát triển của con người, trở nên bảo thủ. Thay vào đó chúng ta có định hướng đúng đắn để ứng dụng các công cụ đó một cách hợp lý, con người sẽ được giải phóng và chuyển dịch sang những công việc sáng tạo hơn có sử dụng công cụ AI.

N.X.D