Báo Công An Đà Nẵng

Chiều cuối năm

Thứ tư, 09/02/2022 20:59

Đâu còn em bên tôi

Một mình bơ vơ lắm

Xa rồi người yêu ơi

Mưa rơi chiều sâu thẳm

 

Không còn ai để mong

Chiều đi qua một bóng

Mưa thì thầm thật buồn

Mình tôi ngồi trông ngóng

 

Xuân đã đến rồi chưa

Mà sao ngày chớm tàn

Em đi thật rồi chăng

Mà xuân vẫn chưa sang 

 

Chiều cuối năm góc quán

Ngồi trông ngóng ai đây

Em như vừa bất chợt

Lại như vừa mây bay

 

Không còn em ở lại

Biết ai người tri âm

Mưa, mưa hoài, mưa mãi

Bơ vơ chiều cuối năm

 

Không còn em ở lại

Biết ai người tri âm

Mưa, mưa hoài, mưa mãi

Bơ vơ chiều cuối năm

NGUYỄN NGỌC HẠNH