Báo Công An Đà Nẵng

Chiếu phim lưu động phục vụ người dân và các lực lượng vũ trang

Thứ bảy, 27/11/2021 18:16

Một buổi chiếu phim lưu động phục vụ người dân (ảnh minh họa).

Đợt chiếu phim được Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa thực hiện từ ngày 18-12 đến 25-12. Tuần phim nhằm phục vụ, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và các lực lượng vũ trang. Trong đó, đặc biệt quan tâm phục vụ người dân vùng đồng bào dân tộc, miền núi, hải đảo. Các phim được chiếu trong tuần phim gồm: Hành trình về phía bình minh, Chiến thắng Biên giới Thu Đông - 1950, Truyền nhân nhỏ tuổi… do Cục Điện ảnh cung cấp.

K.H