Báo Công An Đà Nẵng

Chính phủ đề xuất đầu tư thêm 729 km cao tốc Bắc – Nam

Thứ tư, 17/11/2021 14:37

Ngày 16-11, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho hay, Chính phủ đã có Tờ trình số 519 gửi Quốc hội báo cáo tiền khả thi dự án cao tốc Bắc- Nam phía Đông (giai đoạn 2021 - 2025) với 12 dự án thành phần.

Toàn bộ 12 dự án này được đề xuất triển khai theo hình thức đầu tư công, sau đó, Nhà nước sẽ thu phí hoặc nhượng quyền thu phí để thu hồi vốn. Đây là điểm mới so với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải mấy ngày trước, chọn 4 dự án trong số 12 dự án này để đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

12 dự án cao tốc Bắc- Nam dài 729 km, tổng mức đầu tư khoảng 146.990 tỷ đồng, gồm chi phí xây dựng 95.837 tỷ đồng; giải phóng mặt bằng, tái định cư 19.097 tỷ đồng; quản lý dự án, tư vấn 12.015 tỷ đồng; chi phí dự phòng 20.041 tỷ đồng.

Chính phủ cũng đưa ra lộ trình 2 năm tới sẽ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, tái định cư để khởi công các dự án giữa năm 2023, cơ bản hoàn thành năm 2025.

T.K