Báo Công An Đà Nẵng

Cho phép làm thủ tục hàng không bằng tài khoản định danh

Thứ sáu, 02/06/2023 10:35

Cụ thể, tại điểm kiểm tra an ninh hàng không (vị trí kiểm tra giấy tờ đi tàu bay), chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 khi hành khách làm thủ tục đi tàu bay bằng 2 bước: Yêu cầu hành khách tự mở tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của hành khách; nhân viên đối chiếu ảnh của hành khách trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2 với người thật và đối chiếu thông tin hành khách của chuyến bay với thông tin trên tài khoản định danh điện tử. Được biết, việc thí điểm trước mắt sẽ kéo dài trong 2 tháng (từ ngày 1-6 đến 1-8-2023), áp dụng với chuyến bay nội địa.

G.M