Báo Công An Đà Nẵng

Cho thôi chức vụ 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Thứ ba, 20/12/2022 09:45

* Đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên

Căn cứ Kết luận số 967-KL/TU ngày 13-10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật, kết quả xem xét đơn của các cá nhân và ý kiến của các cơ quan có liên quan, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai quyết định và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho ông Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai thôi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; thôi giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và bố trí công tác khác theo nguyện vọng. Cho ông Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và cho nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng. Cho ông Hồ Phước Thành-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và bố trí công tác khác theo nguyện vọng.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 17 Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, nhà ở, bảo vệ và phát triển rừng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh; báo cáo không trung thực với các cơ quan cấp trên khi đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa. Những vi phạm trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại lớn tài nguyên rừng, tiền, tài sản của Nhà nước…

Trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về các ông: Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Tiến Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Kpă Thuyên, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Phước Thành, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Hoàng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số tổ chức Đảng, đảng viên liên quan.

Giữa tháng 8-2022, Ban Bí thư đã quyết định cách chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 đối với ông Võ Ngọc Thành. Tháng 10-2022, ông Thành xin nghỉ hưu trước tuổi.

* Ngày 19-12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên ra thông cáo báo chí về kết quả Kỳ họp lần thứ 14, 15 của UBKT Tỉnh ủy khóa XVII.

Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đã xem xét, xử lý kỷ luật đối với các đảng viên. Theo đó, với những vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, ông Nguyễn Tấn Chân- Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên bị UBKT Tỉnh ủy đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật Đảng theo quy định.

Cụ thể, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, ông Nguyễn Tấn Chân đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý để UBND huyện và một số phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm người đứng đầu.

UBKT Tỉnh ủy Phú Yên cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức "Khiển trách" đối với ông Nguyễn Tâm Hào- Chi ủy viên, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên và ông Nguyễn Văn Sáu- Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện KSND huyện Sơn Hòa.

P.V