Báo Công An Đà Nẵng

Chủ hụi lừa đảo xộ khám

Thứ bảy, 26/08/2023 16:12
Công an tỉnh Quảng Nam đọc Lệnh bắt giam bị can Ba.

Qua điều tra xác định, từ năm 2016 - 2019, Ba cầm cái đường dây biêu hụi có nhiều người ở xã Tiên Hiệp tham gia. Trong thời gian này, Ba nợ tiền của nhiều người và mất khả năng chi trả. Sau đó, Ba nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền đóng biêu để trả nợ. Từ tháng 2-2020 đến tháng 3-2021, Ba đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của 32 người chơi biêu.

THÀNH NHÂN