Báo Công An Đà Nẵng

Chú trọng công tác phát triển Đảng viên trong cựu chiến binh và giáo viên

Thứ sáu, 23/06/2023 06:40
Lãnh đạo Quận ủy Thanh Khê khen thưởng cho các tập thể.

Đến nay, Hội Cựu chiến binh quận Thanh Khê có 1.671 hội viên là đảng viên (trong tổng số 2.931 hội viên, chiếm tỷ lệ hơn 57%). Trong đó, có 734 hội viên Cựu chiến binh tham gia công tác trong hệ thống chính trị các cấp (chiếm tỷ lệ hơn 25% tổng số hội viên), đảm nhiệm 1.035 chức danh các cấp từ thành phố đến khu dân cư. Ngoài ra, Hội cựu chiến binh các cấp đã nhận cảm hóa giáo dục 860 thanh thiếu niên hư với khoảng 80% tiến bộ hòa nhập cộng đồng. Trong 20 năm qua, các cấp hội đã trực tiếp bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu 285 quần chúng ưu tú cho các tổ chức Đảng bồi dưỡng kết nạp, nhiều trường hợp phát triển thành cán bộ nguồn, cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị tại địa phương. Công tác phát triển Đảng, công tác chính trị, tư tưởng trong các trường học, trước hết là trong đội ngũ giáo viên trên địa bàn quận luôn được coi trọng.

Trong 10 năm qua, quận Thanh Khê tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Số lượng đảng viên tăng từ năm 2014 đến 2022 là 509 đảng viên, nâng tổng số đảng viên hiện có là 754 đạt tỷ lệ 38%. Đảng bộ quận cũng đã tiếp tục chỉ đạo UBND quận quan tâm thực hiện “Đề án Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong trường học”; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên, nhiều chi bộ được Đảng ủy các cấp công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu qua các năm.

PHƯƠNG KIẾM