Báo Công An Đà Nẵng

CLB Thái Phiên luôn là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố

Thứ ba, 23/01/2024 07:00
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao quà cho CLB Thái Phiên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng rằng, CLB Thái Phiên sẽ không ngừng phát triển lớn mạnh, luôn là chỗ dựa tin cậy, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; là hậu phương vững chắc, đồng hành trong suốt quá trình xây dựng và phát triển thành phố thời gian qua và những chặng đường sắp đến. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của CLB Thái Phiên trong năm 2023, với nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi, phong phú, hiệu quả cho hội viên với tinh thần “sống vui, sống khỏe, góp phần tham gia xây dựng thành phố văn minh giàu đẹp”, đồng thời nhấn mạnh: Những việc làm của CLB Thái Phiên là tấm gương sáng giúp thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân thành phố thêm tin tưởng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng năm 2023, thành phố đã chủ động bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch linh hoạt, phù hợp với tình hình thưc tiễn của thành phố.Thành phố chủ động báo cáo, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương để đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.Lãnh đạo thành phố thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư; tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với động lực là lĩnh vực dịch vụ, du lịch, công nghệ cao, công nghiệp công nghệ thông tin gắn với xây dựng nền kinh tế số, xây dựng thành phố thông minh; chỉ đạo, định hướng việc đào tạo, thu hút nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp vi mạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.Nhờ đó, một số ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu tăng trưởng khá, nhất là hoạt động dịch vụ, du lịch, xuất khẩu phần mềm.Một số lĩnh vực, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; du lịch dịch vụ đạt kết quả cao, được Trung ương và bộ, ngành đánh giá cao. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 tăng 2,58% so năm 2022; quy mô nền kinh tế thành phố đạt hơn 134.000 tỷ đồng, tăng thêm gần 10.000 tỷ đồng. Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27-10-2023 về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay”, trong đó, đã nhận diện 10 nhóm biểu hiện đùn đẩy, né tránh cụ thể để các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng, khát vọng cống hiến vì sự phát triển thành phố, nhất là người đứng đầu ở từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng nên đòi hỏi phải có sự bứt phá mạnh mẽ để thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu đề ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cho biết: Thành ủy tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tập trung triển khai thực hiện chủ đề của năm 2024: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”. Lãnh đạo thành phố mong rằng, CLB Thái Phiên tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho cấp ủy, chính quyền từ cơ sở; đem những kinh nghiệm quý báu để giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lý tưởng sống và hành động cao đẹp cho cán bộ, đảng viên của thành phố.

Chủ nhiệm CLB Thái Phiên Lê Tự Cường nhấn mạnh: Trên tinh thần vì sự phát triển thành phố, Câu lạc bộ Thái Phiên sẽ luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ tuyệt đối, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho lãnh đạo thành phố trong triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Theo báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2023 CLBThái Phiên đã hoàn thành tốt chương trình hoạt động đề ra, tiếp tục thực hiện tiêu chí “Sống vui, sống khỏe, góp phần tham gia xây dựng Thành phố văn minh giàu đẹp”. CLB đã tổ chức lễ mừng thọ Xuân Quý Mão 2023; thực hiện tốt chế độ thông tin thời sự. Phong trào văn nghệ được duy trì với các câu lạc bộ ca múa nhạc, phong trào văn nghệ ở cơ sở, câu lạc bộ thơ; hoạt động tham quan du lịch. Đáng chú ý, nhiều hội viên CLB Thái Phiên đã tích cực tham gia vào hệ thống chính trị ở địa phương với khoảng 559 người, được lãnh đạo địa phương tín nhiệm cao.

Công Hạnh