Báo Công An Đà Nẵng

Công an 5 tỉnh Cụm thi đua số 7 ký kết giao ước thi đua "Vì An ninh Tổ quốc"

Thứ bảy, 06/04/2024 07:20
Công an 5 tỉnh Cụm thi đua số 7 ký giao ước thi đua.

Năm 2024, Công an tỉnh Quảng Trị được Bộ Công an phân công là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 7. Bám sát các nội dung trọng tâm của phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2024 do Bộ Công an phát động với khẩu hiệu hành động "Xây dựng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", Cụm thi đua số 7 đã thảo luận và thống nhất các nội dung trọng tâm trong thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2024. Cụ thể, tiếp tục tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; tổ chức phong trào thi đua với tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo, hướng về cơ sở; phát động, triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt thi đua ngắn thiết thực, hiệu quả; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Bộ Công an giao về bảo đảm an ninh chính trị, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND; đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"…

Hội nghị cũng thống nhất kế hoạch hoạt động của Cụm và tổ chức ký giao ước thi đua. Nhân dịp này, Công an mỗi đơn vị đã đóng góp 20 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa phục vụ công tác hoạt động tình nghĩa của Cụm trong năm 2024.

Bảo Hà