Báo Công An Đà Nẵng

Công an tỉnh Phú Yên bổ nhiệm 34 điều tra viên Công an cấp xã

Thứ hai, 09/10/2023 06:35
Đại tá Phan Thanh Tám- Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên trao quyết định bổ nhiệm điều tra viên cho Công an cấp xã.

Kết quả cho thấy, toàn tỉnh có 110 Trưởng Công an cấp xã và 166 Phó trưởng Công an cấp xã, trong số này có 28 Trưởng Công an cấp xã và 17 Phó trưởng Công an cấp xã đảm bảo đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh ĐTV thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện.

Giám đốc và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã quyết định bổ nhiệm ĐTV cho 34 Trưởng, Phó trưởng Công an tại 33 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Trong số đó có 12 ĐTV trung cấp, 22 ĐTV sơ cấp và 1 nữ ĐTV. Thời gian tới Công an tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức đào tạo chuyên môn nghiệp vụ để tiếp tục bổ nhiệm ĐTV Công an cấp xã tại 77 xã, phường, thị trấn còn lại, đảm bảo mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 ĐTV.

P.Y