Báo Công An Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng giải quyết đơn đạt tỷ lệ 100%

Thứ sáu, 31/03/2023 07:20
Đại tá Nguyễn Văn Tăng phát biểu tại buổi làm việc.
Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng Huỳnh Bá Cử phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Công an TP Đà Nẵng, trong năm 2022, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn về lĩnh vực tư pháp luôn được Đảng ủy, Giám đốc Công an TP xác định là nội dung trọng tâm, thường xuyên chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng trình tự, quy định của pháp luật. Tất cả các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều được vào sổ theo dõi, quản lý chặt chẽ, thống kê, cập nhật kết quả giải quyết thường xuyên, báo cáo Thành ủy, HĐND, UBND TP đầy đủ, kịp thời khi có yêu cầu; chưa xảy ra tình trạng công dân bức xúc, tập trung đông người để khiếu kiện kéo dài. Tỷ lệ giải quyết đơn đạt 100% (vượt chỉ tiêu được giao 15%). Cụ thể, trong năm 2022, Công an TP đã tiếp nhận 11 đơn khiếu nại, trong đó có 4 đơn không thuộc thẩm quyền. Kết quả, đã giải quyết 7/7 đơn khiếu nại đúng hạn, đúng pháp luật (đạt 100%); tiếp nhận 20 đơn kiến nghị, phản ánh (tăng 3 đơn so với cùng kỳ năm 2021), trong đó, có 15 đơn không thuộc thẩm quyền, 1 đơn không đủ điều kiện thụ lý, đã giải quyết 4/4 đơn thuộc thẩm quyền (đạt 100%); tiếp nhận 2 đơn do Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND TP chuyển đến, qua đó giải quyết 2/2 đơn (đạt 100%). Trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, đã tiếp nhận 4 đơn, giải quyết 4/4 đơn đúng thời hạn, pháp luật (đạt 100%).

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm; tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên từng lĩnh vực được giao; tham mưu giải quyết đúng đắn, đầy đủ, hài hòa các nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của công dân, không để công dân bức xúc dẫn đến các hành vi khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo kéo dài. Trong hoạt động giám sát, lãnh đạo Công an TP mong Đoàn giám sát chủ động, sớm trao đổi, chia sẻ các thông tin về việc khiếu nại, khiếu kiện, kiến nghị, phản ánh của công dân có liên quan đến lực lượng Công an TP để chủ động có biện pháp xử lý kịp thời, không để chậm trễ, kéo dài gây bức xúc thêm cho công dân.

Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Huỳnh Bá Cử Đà Nẵng thay mặt Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả mà Công an TP đã đạt được trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn về lĩnh vực tư pháp; cũng như đã thực hiện tốt quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; xây dựng lịch tiếp dân định kỳ theo quy định. Thời gian đến, Đoàn giám sát đề nghị Công an TP tiếp tục rà soát, giải quyết, khắc phục những khó khăn, tồn tại để công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn về lĩnh vực tư pháp hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Xuân Sơn