Báo Công An Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng thông tin về 5 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Thứ năm, 18/05/2023 07:00

Theo đó, năm 2023, Chính phủ giao cho Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, ban, ngành liên quan, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện 5 dự án Luật để báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội khóa XV. Đó là: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND; Luật Căn cước; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Việc ban hành 5 dự án Luật nêu trên là hết sức cần thiết trong tình hình hiện nay, đảm bảo đầy đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và thống nhất với hệ thống pháp luật; có ý nghĩa rất quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để lực lượng CAND chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách về an ninh trật tự, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị.

Tại buổi làm việc, thay mặt Công an TP, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã báo cáo, thông tin về những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng 5 dự án Luật; những nội dung cơ bản, chính sách lớn trong 5 dự án Luật. Bên cạnh đó, đồng chí Giám đốc Công an TP trao đổi thêm những vấn đề thực tiễn nhằm làm rõ những quy định trong các dự án Luật. Thời gian tới, Công an TP sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ các tài liệu nhằm thông tin về 5 dự án Luật với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố trong quá trình xây dựng, thảo luận, thông qua 5 dự án Luật.

Xuân Sơn