Báo Công An Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng trao Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho cán bộ, chiến sĩ năm 2023

Thứ hai, 05/06/2023 10:21

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định nâng lương cấp bậc hàm Đại tá đối với Đại tá Trần Phòng – Phó Giám đốc CATP, thăng cấp bậc hàm Thượng tá đối với 6 trường hợp và Quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ Thiếu úy lên Trung úy đối với 4 trường hợp.

Đại tá Trần Đình Liên - Phó Giám đốc CATP trao quyết định cho các đồng chí được thăng hàm cấp Trung tá.

Dịp này, Giám đốc CATP cũng công bố Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương đối với 1.123 trường hợp. Trong đó, thăng cấp bậc hàm, nâng lương cấp tá là 445 trường hợp; thăng cấp bậc hàm và nâng lương cấp úy là 678 trường hợp. Các trường hợp còn lại chưa đủ điều kiện để thăng cấp hàm, nâng lương theo quy định hoặc đã hết khung hàm.

Đại tá Trần Phòng – Phó Giám đốc CATP trao quyết định cho các đồng chí được thăm hàm cấp Thiếu tá.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo CATP chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2023. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu mỗi CBCS cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, hoàn thiện kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ, ngoại ngữ nhằm hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng toàn lực lượng CATP đảm bảo an ninh trật tự, đem lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân thành phố.

M.VINH