Báo Công An Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng triển khai công tác tuyển quân 2023

Thứ bảy, 15/10/2022 17:11
Đại tá Trần Đình Liên- Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị triển khai công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

Năm 2022, Công an TP Đà Nẵng được Bộ Công an phân bổ 275 chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, trong đó phục vụ tại Công an TP 230 chỉ tiêu, các cơ quan Bộ Công an 45 chỉ tiêu. Qua công tác tuyển chọn, Công an TP đã tuyển được 285/275 công dân (275 duyệt tuyển chính thức và 10 công dân đưa vào diện dự phòng), đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao.

Dự kiến chỉ tiêu tuyển quân năm 2023 cho Công an TP là 296 chỉ tiêu, trong đó có 1 chỉ tiêu nữ. 296 công dân dự kiến tuyển năm 2023 được phân bổ phục vụ cho Công an TP là 230 chỉ tiêu, phục vụ cho các đơn vị thuộc Bộ Công an là 66 chỉ tiêu.

Theo kế hoạch, Công an TP Đà Nẵng sẽ nhận quân từ ngày 6 đến ngày 10-2-2023. Để đạt được số chỉ tiêu cần tuyển trong năm 2023, Đại tá Trần Đình Liên yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; đặc biệt đẩy mạnh, tăng cường tuyên truyền về chủ trương của Bộ Công an ưu tiên tuyển thẳng chuyên nghiệp và tăng ưu tiên xét chuyển chuyên nghiệp đối với các trường hợp đã có bằng tốt nghiệp đại học trước khi nhập ngũ để thu hút, nâng cao chất lượng nguồn tuyển. Bên cạnh đó, cần tổ chức thông báo, tuyên truyền về chỉ tiêu, đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian, thủ tục hồ sơ, chế độ chính sách, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ của công dân đăng ký dự tuyển và kiểm tra sơ bộ… đến hết ngày 10-11-2022 báo cáo kết quả về Công an TP.

Lê Anh Tuấn