Báo Công An Đà Nẵng

Công bố các quyết định Công an xã chính quy tại 4 xã

Thứ ba, 11/01/2022 14:29

Công an TP Tuy Hòa trao các quyết định về việc bố trí cán bộ lãnh đạo và Công an xã chính quy tại các xã.

Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc tổ chức Công an xã (CAX) chính quy và công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bố trí cán bộ lãnh đạo và CAX chính quy tại các xã Bình Ngọc, Bình Kiến, Hòa Kiến và An Phú trực thuộc Công an TP Tuy Hòa sau 1 năm triển khai thí điểm đề án Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn Phú Yên.

Có 13 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an 4 xã nói trên được bố trí chuyển từ CAX bán chuyên trách thành Trưởng, Phó trưởng CAX và CAX chính quy kể từ ngày 20-12-2021, với thời hạn 5 năm.

Các quyết định của Bộ trưởng Công an và Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên sẽ tạo điều kiện cho Công an các xã Bình Ngọc, Bình Kiến, Hòa Kiến và An Phú hoàn thành nhiệm vụ do cấp trên và địa phương giao trong năm 2022 và những năm tiếp theo, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn TP Tuy Hòa trong thời gian tới. 

P.Y