Báo Công An Đà Nẵng

Công bố Quyết định thanh tra về PCCC tại TP Đà Nẵng

Thứ ba, 14/06/2022 22:04
Đoàn thanh tra Bộ Công an công bố Quyết định thanh tra về PCCC tại Đà Nẵng.

Theo Quyết định số 3938/QĐ-BCA-X05 của Bộ trưởng Bộ Công an, Đoàn sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC, thời gian từ đầu năm 2020 đến nay. Thời hạn thanh tra từ ngày 13-6 đến 15-7 đối với UBND TP Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc gồm: Văn phòng UBND TP, Công an TP, Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Công ty CP cấp nước Đà Nẵng, UBND các quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang, Công an cấp huyện, UBND cấp xã, cơ sở thuộc phạm vi quản lý của các đơn vị trực thuộc.

Việc thanh tra nhằm đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC của các cơ quan, đơn vị, cơ sở là đối tượng thanh tra. Qua đó chỉ rõ những việc đã làm tốt và phát hiện hạn chế, khuyết điểm… để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, xử lý nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Bên cạnh đó, việc thanh tra cũng nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc tổ chức thực hiện để đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCCC.

MAI VINH