Báo Công An Đà Nẵng

Công nghiệp TP Tam Kỳ tăng 18%

Thứ năm, 17/12/2020 16:00

Ngày 16-12, HĐND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) tổ chức kỳ họp thứ 17 - kỳ họp chuyên đề cuối năm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 và kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021; đồng thời xem xét và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Năm 2020, TP Tam Kỳ có 10/14 chỉ tiêu đạt kế hoạch, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Cùng với việc chủ động điều chỉnh giảm chi ngân sách trong điều kiện nguồn thu chịu tác động của dịch bệnh, không đạt kế hoạch. Thành phố cũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhất các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thành phố đã đề ra trong năm 2020. Trong đó, công nghiệp đạt gần 99% kế hoạch năm và tăng gần 18% so với năm 2019; giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt trên 97% và tăng hơn 3% so với năm ngoái... Đến nay, 4/4 xã NTM duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí, 10/10 thôn được công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”...

TH. HÀ