Báo Công An Đà Nẵng

Cựu chiến binh nâng cao chất lượng tham gia phòng chống tội phạm

Thứ hai, 23/05/2022 13:05
Quang cảnh Hội nghị.

Trong thời gian qua, Hội CCB đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an, tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng 160 kế hoạch tổ chức các đợt tuyên truyền cho hội viên và nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quản lý, giáo dục và giúp đỡ 1.372 đối tượng có tiền án tiền sự, thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật, đối tượng tù treo, cải tạo không giam giữ, mở 60 lớp phổ biến giáo dục pháp luật cho 1.374 đối tượng có tiền án tiền tiền sự, thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật, đối tượng tù treo, cải tạo không giam giữ... Đặc biệt, hội viên CCB đã cung cấp cho chính quyền và công an hơn 4.000 tin có giá trị liên quan đến ANTT, giúp Công an điều tra khám phá hàng trăm vụ án hình sự và hành chính, xử lý hàng trăm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Hội CCB đã nhận quản lý, giáo dục và giúp đỡ 168 đối tượng, từ đó, đã vận động tập trung và cá biệt, giáo dục và giúp đỡ được 118 đối tượng tiến bộ trở thành công dân có ích cho xã hội.

Dự kiến trong thời gian đến, Hội CCB sẽ cùng CAQ Sơn Trà phối hợp nghiên cứu, xây dựng mới ít nhất một mô hình cấp quận trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với tình hình an ninh trật tự hiện nay, phát huy được vai trò của CCB và đem lại hiệu quả thiết thực để nhân rộng ra toàn địa bàn quận.

Lê Anh Tuấn