Báo Công An Đà Nẵng

Đà Nẵng ban hành phương án xử lý chất thải có chứa SARS-CoV-2 tại nhà, nơi lưu trú

Thứ hai, 27/12/2021 08:49

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng vừa ban hành phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm COVID-19 trong điều kiện cách ly F0 và người tiếp xúc gần tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn thành phố.

Cơ quan chức năng xử lý một khối lượng rác thải y tế phòng dịch đổ trộn vào rác sinh hoạt tại bãi rác Khánh Sơn.

Đây là phương án đi cùng việc triển khai Kế hoạch số 5967/KH-SYT ngày 2-12 của Sở Y tế về triển khai thí điểm cách ly, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn thành phố. Mục đích là đảm bảo thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm COVID-19 (gọi tắt là rác thải lây nhiễm) nhằm kiểm soát tốt các nguồn thải có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng; đảm bảo sự an toàn cho người lao động làm công tác phòng chống dịch trong lĩnh vực môi trường.

Theo đó, UBND các quận, huyện khảo sát, chọn hoặc chỉ đạo UBND phường, xã chọn một số vị trí tập kết tạm thời đối với rác thải lây nhiễm tùy theo số lượng hộ dân, nơi cư trú có F0 và F1 trên địa bàn. Thứ tự ưu tiên là trạm y tế phường, xã; trung tâm y tế quận, huyện hoặc địa điểm công cộng phù hợp. Tại các khu cách ly, phong tỏa, các phường, xã khảo sát và chỉ định vị trí trong khu vực này để đơn vị thu gom đặt 2 loại thùng rác đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để lưu chứa riêng biệt (1 thùng chứa rác sinh hoạt thông thường, 1 thùng chứa rác thải lây nhiễm).

Các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân có F0, F1, bỏ rác thải có nguy cơ lây nhiễm trong túi màu vàng rồi để tại vị trí thuận lợi trước nhà, nơi lưu trú. Đơn vị thu gom, vận chuyển bố trí phương tiện phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, nhân viên thu gom phải tuân thủ chặt chẽ công tác phòng, chống dịch. Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Cty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng chỉ đạo tất cả các xí nghiệp môi trường thiết lập tổ thu gom rác thải lây nhiễm phù hợp với tình hình dịch trên từng phường, xã.

Các đơn vị thu gom sẽ tiếp nhận rác thải lây nhiễm từ nhà, nơi lưu trú; khu vực cách ly, phong tỏa và vận chuyển về vị trí tập kết tạm thời trên địa bàn do chính quyền địa phương xác định trong ngày. Các đơn vị có giấy phép xử lý chất thải nguy hại phù hợp được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép sẽ vận chuyển rác tại các điểm tập kết tạm này đi xử lý theo đúng quy định, báo cáo số liệu cụ thể trước 17 giờ hàng ngày về Sở để theo dõi quản lý.

BẢO NAM