Báo Công An Đà Nẵng

Đà Nẵng ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu”

Thứ năm, 24/08/2023 12:22
Hình ảnh đẹp về sự tận tâm, tận tụy với nghề của GV mầm non Đà Nẵng trong giai đoạn cả nước phòng chống dịch (Ảnh minh họa)

Diện được xét tặng là nhà giáo (giáo viên, giảng viên trực tiếp làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, giảng dạy) trong các cơ sở giáo dục: mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, đại học, trường chuyên biệt, trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Theo tiêu chuẩn chung, các cá nhân được xét tặng có đạo đức, phẩm chất tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề; là tấm gương sáng; là nhà giáo mẫu mực, có uy tín trong tập thể sư phạm nhà trường; được đồng nghiệp tín nhiệm; đi đầu trong việc đổi mới phương pháp nuôi dưỡng, dạy học, kiểm tra, đánh giá; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, chất lượng giáo dục được duy trì và giữ vững qua từng năm; được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm học liền kề với năm học được xét khen thưởng.

Đồng thời, có sáng kiến, giải pháp công tác hoặc có bài báo nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học, sản phẩm sở hữu trí tuệ (bằng độc quyền sáng chế/bằng độc quyền giải pháp hữu ích) được cấp huyện (quận), sở, ngành hoặc tương đương trở lên công nhận; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành, các hoạt động đoàn thể; thực hiện tốt các chủ trương của TP; chăm lo, hỗ trợ cho HS-SV cá biệt, có hoàn cảnh khó khăn một cách hiệu quả; tham gia tốt các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ưu tiên nhà giáo có tâm huyết và thâm niên gắn bó với nghề; có nhiều thành tích đóng góp nổi bật cho ngành GD-ĐT.

Kèm theo tiêu chuẩn chung là các tiêu chuẩn riêng với những quy định cụ thể…

Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” ngành GD-ĐT TP nhằm công nhận và tôn vinh những nhà giáo, gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy để nhân rộng và tạo sự lan tỏa trong phạm vi toàn ngành GD-ĐT TP. Đồng thời, khơi dậy tinh thần “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong mỗi cá nhân đang làm việc trong ngành GD-ĐT TP Đà Nẵng; tạo động lực để các nhà giáo ngày càng yêu nghề, phục vụ tốt hơn nữa cho sự nghiệp trồng người, góp phần đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về đạo đức nhà giáo.

Trong xét tặng Giải thưởng, chú trọng tới nhà giáo là nữ, nhà giáo đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Ưu tiên thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn.

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” thuộc cấp cơ sở; cấp quận, huyện; cấp Sở; cấp TP.

Cá nhân được đề nghị xét tặng Giải thưởng phải đạt từ 80% số phiếu đồng ý trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng và lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng theo quy định. Trường hợp các cá nhân có số phiếu bằng nhau thì ưu tiên cho người có thâm niên, tiếp đến là xét tiêu chuẩn thành tích từ cao xuống thấp (trung ương, bộ, tỉnh, thành phố...).

Các Sở, Quận, Huyện, Đại học, trường học, đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT xét và gửi hồ sơ trước ngày 30-9 hằng năm; Hội đồng Sở GD -ĐT xét và tổng hợp hồ sơ, lập thủ tục trình Hội đồng cấp TP trước ngày 20-10 hằng năm; Hội đồng cấp TP tiến hành xét chọn cá nhân đủ tiêu chuẩn và lập thủ tục trình Chủ tịch UBND TP quyết định tặng Giải thưởng.

K.Y