Báo Công An Đà Nẵng

Đà Nẵng: Đảm bảo cấp nước sạch an toàn và ổn định cho người dân miền núi xã Hòa Bắc

Thứ tư, 08/05/2024 08:35
Một công trình cấp nước sạch trên địa bàn xã Hòa Bắc cần được cải tạo và nâng cấp.

Đối với tài sản cấp nước sạch nông thôn, đặc biệt là 3 công trình do UBND xã Hòa Bắc quản lý, Chủ tịch UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND thành phố về các phương án lựa chọn đối tượng và hình thức giao công trình cấp nước nông thôn cho đơn vị quản lý để xây dựng phương án tiếp nhận, quản lý, khai thác hệ thống cấp nước nhằm đảm bảo cấp nước đạt chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. UBND TP cũng giao Sở Xây dựng TP, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng khẩn trương hoàn thành, trình phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch cấp nước đô thị TP Đà Nẵng để có cơ sở đề xuất đầu tư các tuyến ống cấp nước kết nối từ Nhà máy nước cấp cho khu vực nông thôn miền núi xã Hòa Bắc đảm bảo đáp ứng nhu cầu dùng nước sinh hoạt của người dân xã Hòa Bắc.

Phú Nam