Báo Công An Đà Nẵng

Đà Nẵng không bỏ quy định đưa người lang thang, xin ăn vào cơ sở bảo trợ xã hội

Thứ ba, 17/05/2022 15:34
Ông Nguyễn Đăng Hoàng

P.V: Những ngày qua thông tin về việc TP Đà Nẵng bãi bỏ quyết định số 02/2015/QĐ-UBND tạo ra nhiều ý kiến trong các tầng lớp nhân dân. Thậm chí một số trong đó suy luận là thành phố chuẩn bị bỏ một chủ trương nhân văn đã thực hiện hơn 7 năm qua. Ông có thể cho biết cụ thể về thông tin này?

Ông Nguyễn Đăng Hoàng: Thành phố hiện đang chuẩn bị ban hành quyết định thay thế số 02/2015/QĐ-UBND cho phù hợp với thực tiễn chứ không bỏ chủ trương nhân văn này.

Thực hiện chương trình mục tiêu “Không có người lang thang xin ăn” trên địa bàn thành phố trong chương trình thành phố “5 không”, ngày 16-1-2015, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND quy định đưa người lang thang vào cơ sở bảo trợ xã hội. Từ năm 2015 đến hết năm 2021, thành phố đã tập trung 1.492 lượt đối tượng, trong đó có 419 lượt đối tượng lang thang không nơi cư trú, 365 lượt đối tượng xin ăn, 157 đối tượng xin ăn biến tướng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội. Cùng với đó, 551 lượt đối tượng tâm thần lang thang cũng được đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần và chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Người tâm thần thành phố. Việc này góp phần đảm bảo an ninh trật tự và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố thời gian qua.

P.V: Vì sao thành phố bãi bỏ Quyết định này?

Ông Nguyễn Đăng Hoàng: Ngày 15-3-2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có quy định một số đối tượng như trẻ em, người lang thang xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố cấp tỉnh. Do vậy, qua rà soát văn bản theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16-1-2015 của UBND thành phố không còn phù hợp theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ các quy định, trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND thành phố và đang lấy ý kiến các ngành, địa phương về bãi bỏ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND. Cùng với đó cũng đã dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về quy định đưa người lang thang xin ăn vào cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố lấy ý kiến các ngành và trong thời gian hoàn thiện để trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành thực hiện ngay sau khi Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND được bãi bỏ để đúng thẩm quyền ban hành theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Hình ảnh chèo kéo khách du lịch, ăn xin biến tướng trước đây không còn xuất hiện tại các tuyến phố của Đà Nẵng.

P.V: Vừa qua, HĐND thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành Nghị quyết số 77/2021/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ công tác xử lý người lang thang, xin ăn trên địa bàn. Trong đó có chính sách thưởng nóng cho tập thể, cá nhân phát hiện theo dõi và thông báo cho lực lượng chức năng để xử lý người xin ăn; xin ăn biến tướng; người lợi dụng hoặc mang theo trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi để bán hàng rong, xin ăn với mức 300.000 đồng/1 trường hợp được phát hiện, xử lý.

Như vậy, hiện nay, thành phố vẫn đang thực hiện nghiêm túc Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND; sau khi hoàn chỉnh các quy trình theo quy định về bãi bỏ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND thì đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định mới để tiếp tục thực hiện quy định đưa người lang thang xin ăn vào cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố.

Công Khanh (thực hiện)