Báo Công An Đà Nẵng

Đà Nẵng quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số trong trường học, bệnh viện

Thứ bảy, 30/07/2022 16:31
TP Đà Nẵng phấn đấu trong năm 2022: 100% các BV, CSYT trên địa bàn TP không còn hình thức thu viện phí trực tiếp bằng tiền mặt.

Triển khai tuyển sinh trực tuyến đầu cấp dựa trên nền tảng số

Theo bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP, với việc ban hành và triển khai kế hoạch nói trên, TP Đà Nẵng phấn đấu trong năm 2022, 100% trường học, CSGD và 100% BV, CSYT trên địa bàn sử dụng các phương thức TTKDTM để thanh toán học phí, viện phí và các giao dịch khác; 50% trường học, CSGD và 50% BV, CSYT trên địa bàn sử dụng nền tảng số để CĐS trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ. Mục tiêu đến năm 2025, số lượng và giá trị giao dịch TTKDTM trong các trường học, CSGD và trong các BV, CSYT trên địa bàn đạt 75%; 100% trường học, CSGD và 100% BV, CSYT trên địa bàn sử dụng nền tảng số để CĐS; 100% BV, CSYT sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử trong khám, chữa bệnh; 100% trường học, CSGD triển khai dạy và học trực tuyến, áp dụng tối thiểu 20% nội dung chương trình đào tạo. Đặc biệt, phấn đấu đạt 100% trường học triển khai tuyển sinh trực tuyến đầu cấp dựa trên nền tảng số…

Để triển khai có hiệu quả kế hoạch này, UBND TP đề ra các nhóm giải pháp thực hiện. Cụ thể, đối với vấn đề CĐS trong các trường học, CSGD cần thực hiện đánh giá, lựa chọn các nền tảng số xuất sắc phục vụ CĐS giáo dục (nền tảng số giáo dục) do doanh nghiệp công nghệ Việt Nam phát triển, cung cấp để khuyến cáo, thông tin trên các trang, cổng thông tin điện tử về CĐS nhằm phổ biến rộng rãi đến các trường học, CSGD. Song song đó, hỗ trợ các trường học, CSGD thuê, mua sử dụng các giải pháp, nền tảng số giáo dục và hạ tầng, lưu trữ, đường truyền, kết nối mạng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy - học trực tuyến, triển khai CĐS hoạt động giáo dục, đào tạo. Đồng thời ứng dụng triệt để công nghệ số, nền tảng số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy- học tập cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến. Triển khai áp dụng nền tảng dạy, học trực tuyến, kết nối, phục vụ trực tuyến toàn quá trình cho công tác giảng dạy - học tập - thi cử cho học sinh, giáo viên, từ đó, hình thành hệ sinh thái phát triển giáo dục số, bảo đảm chất lượng cho việc thi cử trực tuyến... Đối với việc TTKDTM trong các trường học, CSGD, các sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các trường học, CSGD phối hợp với tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán và các đơn vị liên quan để chấp nhận thanh toán học phí và phí dịch vụ giáo dục bằng phương thức TTKDTM. Các hoạt động được triển khai phải đảm bảo các CSGD sẵn sàng phương tiện phục vụ TTKDTM cho tối thiểu 3 trong 4 phương thức gồm: mã vuông QR (chuyển khoản/thanh toán), qua website/app mobile (chuyển khoản/thanh toán), mobile money và thẻ (pos); tích hợp sẵn sàng module thanh toán trong phần mềm quản lý TH, CSGD…

Hình thành bệnh viện thông minh

Về CĐS trong các BV, CSYT, cần đánh giá, lựa chọn các nền tảng số xuất sắc phục vụ CĐS y tế (nền tảng số y tế) do doanh nghiệp công nghệ Việt Nam phát triển, cấp để khuyến cáo, thông tin trên các trang, cổng thông tin điện tử về CĐS nhằm phổ biến rộng rãi đến các BV, CSYT. Hỗ trợ, thúc đẩy các BV, CSYT thuê, mua sử dụng các nền tảng số y tế, trong đó chú trọng nền tảng số quản lý BV, CSYT; nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; nền tảng quản lý đơn thuốc điện tử; nền tảng quản lý hồ sơ sức khoẻ cá nhân; nền tảng quản lý tiêm chủng; nền tảng hỗ trợ tư vấn sức khỏe trực tuyến và các công cụ hỗ trợ khám chữa bệnh và nghiệp vụ y tế.

Hỗ trợ các BV, CSYT về hạ tầng, lưu trữ, đường truyền, kết nối mạng và cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ triển khai CĐS, ứng dụng công nghệ số trong quản trị và hoạt động nghiệp vụ; hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh dựa trên các công nghệ số. Mặt khác, ứng dụng công nghệ số toàn diện tại các cơ sở khám, chữa bệnh góp phần giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, hình thành các BV thông minh. Về TTKDTM trong các BV, CSYT, các sở, ban, ngành hữu quan chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các BV, CSYT phối hợp với tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán và các đơn vị liên quan để chấp nhận thanh toán viện phí và phí dịch vụ y tế bằng phương thức TTKDTM. Trong đó, phải đảm bảo các BV, CSYT trên địa bàn sẵn sàng phương tiện phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho tối thiểu 3 trong 4 phương thức sau: mã vuông QR (chuyển khoản/thanh toán), website/app mobile (chuyển khoản/thanh toán), mobile money và thẻ (pos); tích hợp sẵn sàng module thanh toán trong phần mềm quản lý BV, CSYT…

Ngoài ra, UBND TP chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về CĐS, TTKDTM trong các TH, CSGD và các BV, CSYT đến mọi người dân, doanh nghiệp, CBCC-VC, người lao động, v.v... với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tổ chức đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng về CĐS, TTKDTM cho các TH, CSGD và các BV, CSYT; tổ chức các hình thức thi đua, khen thưởng, vinh danh, xếp hạng, đánh giá các TH, CSGD, BV, CSYT về CĐS, TTKDTM; vận động, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp các nền tảng số giáo dục, nền tảng số y tế, dịch vụ TTKDTM có các hình thức khuyến khích như miễn, giảm phí, khuyến mãi, giảm giá... đối với TH, CSGD, BV, CSYT và đối tượng, khách hàng của các cơ sở này khi sử dụng nền tảng số, phương thức TTKDTM…

Phú Nam