Báo Công An Đà Nẵng

Đà Nẵng triển khai “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2023

Thứ hai, 08/05/2023 08:26

Theo đó, UBND TP yêu cầu lồng ghép tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em” và “Diễn đàn trẻ em cấp TP”; UBND các quận, huyện tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em” thời gian vào cuối tháng 5 hoặc vào ngày 1-6; UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trong “Tháng hành động vì trẻ em” tại địa phương. Cùng với việc tổ chức phát động “Tháng hành động vì trẻ em”, UBND TP đề nghị các địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông; hoạt động kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh gắn cùng hoạt động bảo vệ trẻ em; vận động xã hội, thăm hỏi, hỗ trợ, chăm sóc trẻ em; chú trọng công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em….

Phú Nam