Báo Công An Đà Nẵng

Đại diện 49 dân tộc tham gia Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Thứ bảy, 04/11/2023 15:05

Ngày hội gồm phần lễ và phần hội; trong đó phần hội với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực như: Phục dựng lễ cưới của người Ê Đê; trình diễn các đặc trưng văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu, truyền thống của các dân tộc; trưng bày giới thiệu các sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng, tiêu biểu; chế biến, giới thiệu các món ăn, thức uống truyền thống của các dân tộc; Hội thảo: Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Lễ mừng thọ của người M'nông"…

Thông qua các hoạt động tại Ngày hội góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc và tăng cường tinh thần đoàn kết các dân tộc trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước; đồng thời, giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc tại các địa phương trong tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế…

ĐLO