Báo Công An Đà Nẵng

Đại học Huế có nhà khoa học nữ nhận giải thưởng Kovalevskaia năm 2023

Thứ bảy, 02/03/2024 08:54

Hướng nghiên cứu chính mà GS.TS Hoàng Thị Thái Hòa theo đuổi là quản lý tổng hợp đất và dinh dưỡng cây trồng bền vững. Trong đó, lĩnh vực tập trung là nghiên cứu độ phì đất, xây dựng quy trình sản xuất và sử dụng phân bón cho cây trồng ở miền Trung. Đồng thời, tập trung vào ứng dụng biện pháp phi hóa học để giảm sử dụng phân bón hóa học, giải quyết vấn đề an toàn nông sản và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong sản xuất cây trồng.

Suốt 28 năm tham gia nghiên cứu khoa học, GS.TS Hoàng Thị Thái Hòa đã có 148 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế; trong đó, 19 bài trên tạp chí ISI/Scopus; 92 bài là tác giả chính, bao gồm 12 bài báo ISI/Scopus. Ngoài ra, nữ giáo sư đã được trao 9 giải thưởng cấp quốc gia và cấp tỉnh dành cho các công trình nghiên cứu...

Giải thưởng Kovalevskaia mang tên nhà toán học Nga Sophia Kovalevskaia là giải thưởng quốc tế dành cho các nhà khoa học nữ xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa học tự nhiên – một lĩnh vực có vai trò then chốt trong nền kinh tế tri thức; ứng dụng khoa học vào thực tiễn cuộc sống, đem lại nhiều lợi ích trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Giải thưởng này bắt đầu trao tại Việt Nam vào năm 1985.

TTH.O