Báo Công An Đà Nẵng

Đắk Nông: Phát huy vai trò xung kích của các tổ chức quần chúng trong công tác tuyên truyền thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

Thứ tư, 26/04/2023 11:58
Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh và đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ kỹ kết

Theo quy chế phối hợp, cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên, phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh thông qua công tác chuyên môn, qua sinh hoạt hàng ngày, các phong trào của đoàn, hội các cấp, hoạt động an sinh xã hội để tuyên truyền, hướng dẫn về giá trị, tiện ích, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của người dân liên quan đến ứng dụng VNeID. Trực tiếp hướng dẫn, trợ giúp người dân thực hiện các quy trình, thủ tục đăng ký hồ sơ cấp căn cước công dân trực tuyến, tài khoản định danh điện tử, sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia... Duy trì thường xuyên, định kỳ hàng tuần hoạt động “Ngày Thứ Bảy tình nguyện tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tài khoản dịch vụ công”...

Toàn cảnh lễ ký kết
Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt 3 đơn vị, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, mục tiêu đặt ra là phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của tài khoản định danh điện tử đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, hình thành văn hóa kinh tế số, công dân số trong mọi tầng lớp Nhân dân. Từ đó, tạo sự đồng thuận tham gia, sử dụng tài khoản định danh điện tử phổ biến trong các giao dịch hàng ngày của mọi tầng lớp Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đăng ký, kích hoạt được 325.000 tài khoản định danh điện tử trước ngày 20/6/2023, trong đó bảo đảm 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ chuyên trách các cấp có tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2, được cài đặt, kích hoạt trên ứng dụng VneID và sử dụng tài khoản định danh điện tử đã có để truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, nộp hồ sơ trực tuyến, giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch...

Đại biểu dự lễ ký kết

Trên cơ sở quy chế này, đề nghị Công an cấp huyện, Công an cấp xã chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cùng cấp xây dựng và tổ chức ký kết quy chế phối hợp nhằm phát huy vai trò xung kích, gương mẫu đi đầu của các tổ chức quần chúng, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

lãnh đạo 3 đơn vị ký kết quy chế phối hợp

Ngay sau lễ ký kết, đại diện Công an tỉnh đã tiến hành hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ Đoàn, Hội.

Hồng Long – Bá Hiển