Báo Công An Đà Nẵng

Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

Thứ tư, 24/05/2023 07:05
Đại tá Phan Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về ANTT theo từng chuyên đề công tác; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực; lãnh đạo công tác đoàn thể quần chúng hiệu quả, rõ nét, được Đảng ủy, Giám đốc Công an TP ghi nhận, trong đó trọng tâm là việc thực hiện 2 dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, cấp Căn cước công dân và Đề án 06 của Chính phủ.

N.S