Báo Công An Đà Nẵng

Dâng hoa tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn

Thứ năm, 06/04/2023 07:00
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hoa tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo TP Đông Hà cùng đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo nhân dân, cán bộ, lực lượng vũ trang đã ôn lại cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, trên các cương vị quan trọng của Đảng từ sau khi Đảng ra đời và 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư của Đảng (1960 - 1986), Tổng Bí thư Lê Duẩn đã cùng Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định chủ trương, đường lối của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động khác...

Đối với Quảng Trị, Tổng Bí thư Lê Duẩn luôn dành cho quê hương tình yêu sâu nặng, ân tình; luôn động viên, nhắn nhủ Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, đức tính dũng cảm, cần cù, sáng tạo để phát triển KT - XH, làm tốt công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Những lời căn dặn đầy yêu thương và trách nhiệm của Tổng Bí thư Lê Duẩn luôn được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Quảng Trị ghi nhớ và làm theo để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

Dịp này, huyện Triệu Phong tổ chức buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng với chủ đề “Những tư tưởng lớn của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp đổi mới Đất nước”. Hoạt động ý nghĩa trên nhằm tôn vinh và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những công lao to lớn và cống hiến xuất sắc của đồng chí Lê Duẩn với cách mạng Việt Nam. Đảng bộ và nhân dân H.Triệu Phong nguyện noi theo tấm gương sáng ngời của đồng chí trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đưa quê nhà phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

BẢO HÀ