Báo Công An Đà Nẵng

Đảng ủy Quân sự TP Đà Nẵng tổng kết 3 khâu đột phá

Thứ sáu, 17/05/2024 07:21
Hội nghị tổng kết 3 khâu đột phá của Đảng ủy Quân sự TP Đà Nẵng.

Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ XIII xác định ba khâu đột phá đó là, “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có năng lực, trách nhiệm cao, hành động hiệu quả”, “Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, “Đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, cải cách hành chính quân sự tốt”. Với nhiều kết quả đã đạt được, từ năm 2020 đến nay, Bộ CHQS thành phố được Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị Chính phủ và Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc, Đảng bộ Quân sự thành phố 3 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ba khâu đột phá của Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Nẵng thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, việc thực hiện thắng lợi các khâu đột phá mà nghị quyết các cấp đã xác định là một trong những nội dung quan trọng để xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, góp phần cụ thể hóa quan điểm của Đảng ta về xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quán triệt, cụ thể hóa sát thực tiễn; nâng cao chất lượng toàn diện của đội ngũ cán bộ các cấp; coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu sát thực tiễn, đúng nguyên tắc, bảo đảm chặt chẽ, nâng cao chất lượng tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao...

HẢI QUỲNH